• צרו קשר עכשיו
  טלפקס. 04-6777157
  נייד. 052-8477900
 • סניפים
  סניף פתח תקווה, אם המושבות
  סניף כפר סבא, רחוב התע"ש 13
  סניף חדרה, אדני פז 48
המרכז הותיק בישראל לגמילה מהתמכרויות, גמילה מהימורים וקניות עם הצלחה מוכחת של מאות נגמלים.
ייעוץ וטיפול אישי ומשפחתי, קבוצות תמיכה, סדנאות והרצאות.
 • מאמרים

 • הימורים והתמכרות להימורים בקרב בני נוער: מניעה וטיפול

  מאמר מתוך מרכז המחקר והמידע של הכנסת
  כתיבה: אתי וייסבלאי
  אישור: שרון סופר, ראש צוות 
  21 בדצמבר, 2009
  לקריאת והורדת המאמר ומקורותיו באתר הכנסת לחצו כאן
   

  לקראת דיון הוועדה לזכויות הילד בנושא: "התמכרות להימורים בקרב ילדים ובני נוער" תוצג להלן תופעת ההימורים וההתמכרות להימורים של בני נוער בישראל ופעילות גופים שונים בהם: משרד החינוך, משרד הרווחה, משטרת ישראל, מפעל הפיס והמועצה להסדר הימורים בספורט למניעת התופעה ולטיפול בהתמכרות להימורים בקרב בני הנוער.

  תמצית

  בעשורים האחרונים הפכו ההימורים, בישראל ובמדינות מערביות אחרות, לעיסוק מקובל לשעות הפנאי, היקפם, סוגיהם וסוגי הטכנולוגיות שמשתמשים בהן לצורך הימורים גדלו מאוד. שיעור קטן מבין המהמרים, שמגוון התנהגויות ההימורים שלהם גדול, יפתחו התנהגות הימורים בעייתית או פתולוגית שבין מאפייניה: הגדלה של סכומי הכסף שעליהם מהמרים, חוסר יכולת להפסיק את ההימורים, הסתרת ההימורים מהסביבה הקרובה וסיכון או איבוד קשרים משמעותיים כתוצאה מן המעורבות בהימורים. ההתמכרות להימורים מכונה "התמכרות סמויה" מכיוון שאין לה סממנים פיזיים אך היא אך מן ההתמכרויות המזיקות ביותר לחברה והקשות ביותר לטיפול. בשל מאפיינים ייחודיים לגילם מצויים בני נוער בסיכון יתר למעורבות בהימורים בכלל, ולהימורים פתולוגיים בפרט.

  ההימורים בישראל מותרים על ידי הגופים המורשים לכך: מפעל הפיס והמועצה להסדר הימורים בספורט. הימורים שלא באמצעות גופים אלה, לרבות הימורים באינטרנט, אינם חוקיים. מפעל הפיס והמועצה להסדר הימורים בספורט מפעילים באמצעות זכיינים אלפי תחנות הימורים ברחבי הארץ שבהן מתבצעים הימורים מסוגים שונים. מאז אפריל 2008, חל איסור לפי חוק על גופים אלה לאפשר לבני נוער להמר באמצעותם.

  ·הימורים לא חוקיים הם תופעה חברתית מקובלת בקרב בני-נוער. לדברי נציגי גופים המטפלים במהמרים, בני נוער עוסקים בעיקר בהימורי ספורט לא חוקיים ובמשחקי קלפים. להימורים של בני נוער עלולות להיות השלכות קשות ביניהן: פגיעה בלימודים, פגיעה בקשרים עם הסביבה הקרובה, מעורבות בעבריינות, דיכאונות ואובדנות. לפי נתוני מחקר שנערך בשנת 2005 בקרב בני נוער, 77.6% מבני הנוער נטלו חלק בהימורים מסוג כלשהו בשנה האחרונה, 23.6% מתוכם דיווחו על התנהגות בעייתית כלשהי הקשורה בהימורים ו-5.5% דיווחו על התנהגות הימורים בעלת מאפיינים פתולוגיים.

  בשל מורכבות התופעה יש צורך בפעילות ובשיתוף פעולה של גופים שונים על מנת להתמודד עמה, בין הגופים הממשלתיים המעורבים בכך: משרד החינוך - כולל את נושא ההימורים בתכנית הלימודים בכיתה ח' (2 שיעורים), אולם אין במשרד נהלים ברורים בכל הנוגע להתנהגות מערכת החינוך בעת מעורבות בהימורים של תלמידי בית הספר; משטרת ישראל – פועלת על סמך מידע מודיעיני ומבצעים גלויים וסמויים על מנת לחשוף עבירות אלה. המשטרה מפנה בני נוער המעורבים בהימורים לשירותי המבחן במשרד הרווחה, במקרים בודדים נפתח למעורבים תיק פלילי ומוגש כנגדם כתב אישום. במרבית המקרים בני הנוער ומשפחתם אינם מודעים לכך שבוצעה עבירה פלילית. בשנת 2009 נפתחו 108 תיקים לבני-נוער המעורבים בעבירות של הימורים ומשחקים אסורים; הגופים המורשים להפעיל הימורים – מקיימים בקרה עצמית על מנת לוודא כי בני נוער אינם מהמרים בנקודות המכירה, מפיקים חומרי פרסום בנושא ותומכים בטיפול במהמרים, הן באמצעות הפעלת "קו חם" והן באמצעות מימון טיפולים למכורים. היקף התקציבים המוקדשים לנושא זה בגופים המורשים הוא כ-300,000 ₪ בשנה במפעל הפיס וכ-150,000 ₪ במועצה להסדר הימורים בספורט.

  משרד הרווחה הוא הגורם הממשלתי הממונה על הטיפול במכורים להימורים, בהם בני נוער. למשרד אין נתונים מדויקים אודות בני נוער המכורים להימורים המטופלים באמצעותו, ולהערכתו, כ-20% מתוך 1,500 בני נוער המטופלים בשל התמכרויות מדי שנה סובלים גם מהתמכרות להימורים. כן מטופלים עשרות בני נוער המכורים להימורים על ידי גורמים פרטיים. מכיוון שהתמכרות להימורים היא התמכרות שמתפתחת לאורך זמן ונחשפת בדרך כלל במקרי קצה, מספר בני הנוער שמגיעים לטיפול בגיל ההתבגרות קטן אולם נמצא ששיעור גבוה מבין הבוגרים המכורים להימורים החלו להמר בגיל ההתבגרות.

  1. הימורים והתמכרות להימורים: תיאור התופעה

  הימור הוא סיכון כסף או כל דבר בעל ערך על תוצאות אירוע שיש בהן מקריות ואשר אין לדעת בבירור מה תהיינה. בפעילויות ההימורים נכללים סוגים שונים של משחקים או פעילויות אחרות, שמתבססים בחלקם על מזל בלבד ובחלקם גם על מיומנות.

  הנגישות להימורים במרבית ארצות המערב ובהן ישראל, עלתה מאוד בעשורים האחרונים והם נחשבים בדרך כלל לעיסוק מקובל חברתית לבילוי שעות הפנאי ולאמצעי לגיטימי לשיפור המצב הכלכלי. רוב החוקרים נוטים לאפיין את התנהגות ההימורים כתופעה הנמצאת על רצף שבקצהו האחד אנשים שאינם מהמרים כלל ובקצהו השני מהמרים פתולוגיים לפי הסיווג הבא:

  ·דרגה 0 – אנשים שאינם מהמרים כלל;

  ·דרגה 1 – אנשים שהימורים בעבורם הם בילוי שאינו מוביל לתוצאות חמורות;

  ·דרגה 2 – אנשים שהתנהגות ההימורים שלהם מובילה לתוצאות שליליות כלשהן אך אינה מוגדרת כהתמכרות. ייתכן שאנשים אלה יפתחו התמכרות להימורים אך ייתכן גם שימתנו את התנהגותם ויחזרו לדרגה 1 או אפס;

  ·דרגה 3 – מהמרים פתולוגיים. אדם יאובחן כמהמר פתולוגי אם הוא עונה לפחות על חמישה מתוך עשרה מדדים שקבע האיגוד האמריקני לפסיכיאטריה בקטגוריה של בעלי הפרעות בשליטה על דחפים, ובהם: צורך להגדיל את סכומי הכסף שבהם הוא מהמר במטרה לחוש את הריגוש הרצוי, חוסר מנוחה או עצבנות בעת ניסיון להפחית או להפסיק את ההימורים, שקרים לבני משפחה ולאחרים כדי להסתיר את המעורבות בהימורים, סיכון או איבוד קשרים משמעותיים כתוצאה מהימורים ועוד;

  ·דרגה 4 – מהמרים פתולוגיים הפונים לטיפול בבעיה זו.

  לפי מחקרים שבוצעו באירופה ובארצות הברית בין אחוז לארבעה אחוזים מן המהמרים מפתחים התנהגות הימורים בעייתית ופתולוגית. ההתמכרות להימורים הוגדרה כ"התמכרות סמויה" שכן להתנהגות זו אין סממנים פיזיים גלויים. עם זאת, יש לה השלכות שליליות קשות ביותר על הפרט, המשפחה והקהילה והיא נחשבת כהתמכרות חמורה במיוחד הן מבחינת הנזקים שהיא מחוללת למהמר ולסביבתו והן מבחינת סיכויי הגמילה.

  ממחקרים עולה כי בני נוער מהווים קבוצת סיכון מיוחדת בכל הנוגע להימורים הם נוטים יותר לעסוק בהימורים וכן עוברים מהר יותר ממבוגרים משלב של הימורים חברתיים להימורים פתולוגיים. שיעור המהמרים הפתולוגיים בקרב בני נוער מהמרים גבוה משיעורו בקרב מבוגרים מהמרים. בין ההסברים לתופעה זאת: הנטייה של בני נוער להתנסות בהתנהגויות סיכון, העדר מנגנוני שליטה עצמית מפותחים, הבנה לא בשלה של ערכו ומשמעותו של הכסף ורגישות יתר ללחץ חברתי. אצל חלק גדול מן המהמרים עשויה נטייה זאת לחלוף עם ההתבגרות אולם נמצא כי ככל שגיל התחלת העיסוק בהימורים צעיר יותר כן גדל הסיכון כי המהמר יהפוך למהמר בעייתי או פתולוגי, בגיל ההתבגרות או בגילאים מאוחרים יותר.

  בין גורמי הסיכון להתנהגות הימורים פתולוגית בקרב בני נוער:

  ·מגדר – בנים נוטים להמר יותר מבנות;

  ·תכונות אישיות ודפוסי התנהגות – דימוי עצמי נמוך, נטייה למתח נפשי גבוה, דיכאון ונטייה לאובדנות, אימפולסיביות ונטייה ליטול סיכונים, הישגים נמוכים בלימודים, נשירה והיעדרות מבית הספר, שימוש בסמים ובאלכוהול, בעיות כספיות פעילות לא חוקית ועבריינות;

  ·גורמים משפחתיים – היסטוריה משפחתית של התמכרויות, סביבה ביתית המעודדת הימורים ומעורבות הורים בהימורים;

  ·גורמים חברתיים – חוקים ונורמות קהילתיות המעודדים הימורים, נגישות גבוהה להימורים, חשיפה להימורים באמצעי התקשורת ובפרסום;

  יש לציין כי יש קושי לאבחן קשרי סיבה ותוצאה ברורים בין הימורים לבין התנהגויות סיכון אחרות המאפיינות בני נוער וכי לעיתים קרובות מספר התנהגויות סיכון, דוגמת הימורים, שימוש בסמים ואלכוהול, עבריינות ועוד כרוכות זאת בזאת.

  להימורים בגיל ההתבגרות עלולות להיות השלכות חמורות, ובהן: מעבר מהיר מהימור חברתי להימור כפייתי; עיסוק בעבריינות ופעילות בלתי חוקית לצורך תשלום החובות שנצברו ומימון המשך העיסוק בהימורים; פגיעה במערכת היחסים עם המשפחה והחברים בשל הצורך לשקר ולהסתיר את בעיית ההימורים; פגיעה בלימודים עד כדי נשירה בשל העיסוק הכפייתי בהימורים ובתוצאותיהם, ירידה בכושר הריכוז וביכולת להקדיש תשומת לב ללימודים והיעדרות מבית הספר על מנת לעסוק בהימורים; דיכאון ואובדנות בשל ההסתבכות של הנער בהימורים, בחובות שאינו יכול להחזירם ובפעילות עבריינית

  2. הימורים בישראל – המצב החוקי

  ב-20 בינואר 1964 התקבל בכנסת תיקון לדיני העונשין (משחקים אסורים, הגרלות והימורים), התשכ"ד-1964. התיקון הוסיף לחוק העונשין את סימן י"ב ולפיו אסורים מכול וכול עריכת משחקים אסורים, הגרלות או הימורים, וכן אסורה ההשתתפות במשחק אסור, אך לא בהימורים ובהגרלות. החוק קובע עונשים למי שמארגן או עורך או משתתף בארגון או בעריכת משחק אסור, הגרלה או הימור, למי שמחזיק או מנהל מקום למשחקים אסורים, להגרלות או להימורים ולמי שמשתתף במשחקים אסורים. לפי החוק ניתן לגזור על המשחק משחק אסור מאסר של שנה אחת או קנס.

  החוק מתיר עריכת הימורים והגרלות באישור מראש של משרד האוצר. מפעל הפיס מקבל מזה עשרות שנים היתר לעריכת הימורים המתחדש מדי מספר שנים. באחרונה חודש ההיתר של מפעל הפיס בשנת 2007 ותוקפו עד לסוף שנת 2011. בהיתר נקבע כי יתרת הפדיון מההגרלות שעורך מפעל הפיס תועבר למדינה ותופנה לבניית כיתות לימוד וגני ילדים.

  באוקטובר 2007 התקבל בכנסת תיקון לחוק ולפיו נאסרת מכירת כרטיסי הגרלה והימורים לקטינים. המציע, מוכר או מפיץ לקטין כרטיסי הגרלה והימורים שלעריכתם ניתן היתר, דינו מאסר שישה חודשים. ניתן לדרוש מאדם המבקש לקנות כרטיסים הגרלה והימורים להציג תעודת זהות על מנת לוודא את גילו.

  בחוק להסדר ההימורים בספורט, התשכ"ז-1967 נקבע כי תוקם מועצה להסדר ההימורים בספורט ורק היא תהיה מוסמכת לארגן ולערוך הימורים על תוצאות של משחקים ותחרויות בספורט. בחוק נקבע כי הסכום שיוותר בידי המועצה מעריכת ההימורים, לאחר ניכוי התשלומים לזוכים והוצאות המועצה ישמש לקידומם ולפיתוחם של תרבות הגוף, החינוך הגופני והספורט בישראל.

  הסדרת ההימורים באינטרנט מתבצעת באמצעות החקיקה המתייחסת להימורים ככלל ואין איסור ספציפי המתייחס להימורים באינטרנט. לפיכך, אזרח ישראל המהמר באינטרנט, גם באתר הממוקם מחוץ לישראל, מבצע עבירה על חוק העונשין, וכן כל העורך הימורים באינטרנט המיועדים לישראלים, אף אם אתר האינטרנט שבמסגרתו מבוצעים ההימורים ממוקם מחוץ לישראל. ביוני 2009 אסר בנק ישראל על חברות כרטיסי אשראי לאשר עסקאות באינטרנט אם קיים חשש כי העסקה היא בגין משחק אסור, הגרלה או הימור כאשר חיוב התשלום בגין העסקה אמור להתבצע מכרטיס אשראי של לקוח שהוא תושב ישראל או של לקוח שהוא תושב חוץ השוהה בישראל או השירות בגינו חויב הכרטיס אינו חוקי במדינה בה ניתן.עם זאת ניתן לעקוף הנחיות אלה ולהמר באינטרנט באמצעים שונים, בין השאר, באמצעות רכישה של כרטיסים משולמים מראש. לדברי עו"ד רביד דקל ממחלקת ייעוץ חקיקה במשרד המשפטים, נושא הפעילויות הנלוות להימורים נבדק הן במשרד המשפטים והן בפרקליטות אך לא נערך דיון ספציפי בנושא מכירת כרטיסים משולמים מראש. עו"ד דקל ציינה כי אם מדובר בפעילות שנועדה אך ורק לצורך סיוע בארגון הימורים הרי זאת עבירה פלילית לפי חוק העונשין; אך אם לפעילות זאת יש מטרות נוספות, דוגמת תשלום על מוצרים אחרים באינטרנט, יש קושי למנוע אותה.

  בכנסת ה-17 הוגשה הצעת חוק של חברת הכנסת רונית תירוש, לפיה ייאסר, בין השאר, פרסום של אתרי אינטרנט העוסקים בהימורים וסליקת חיובים שמקורם בהימורים על ידי חברות אשראי בישראל.הצעת החוק נדונה בועדת חוקה חוק ומשפט לצורך הכנה לקריאה ראשונה. במסגרת הדיון התנגדה הממשלה להצעה בטענה כי החקיקה הקיימת מספקת פתרונות בעניין זה. הצעת חוק דומה הוגשה בכנסת ה-18 על-ידי חברי הכנסת זבולון אורלב ורונית תירוש.

  3. תופעת ההימורים בישראל

  3.1. הימורים חוקיים

  בעשור האחרון חל גידול ניכר בהיקף ההימורים הנערכים על ידי הגופים המורשים לערוך הימורים בישראל – מפעל הפיס והמועצה להסדר הימורים בספורט. בתקופה זאת נוספו סוגים חדשים של משחקים שחלקם זמינים אף באינטרנט, שוכללה שיטת ההימור באמצעות טכנולוגיה מתקדמת, גדל מספר ההגרלות השבועיות, נוספו נקודות מכירה, הוגדלו סכומי ההגרלות, גדל היקף הפרסום בתקשורת וגדלו ההכנסות מהימורים.

  כיום מפעל הפיס מפעיל משחקי הימורים רבים, (דוגמת: לוטו, תכנית המנויים, חיש-גד, צ'אנס ועוד). כן מציבים זכייני המפעל כ-500 מכונות הימורים אלקטרוניות (חיש-גד אלקטרוני) ברחבי הארץ. המועצה להסדר הימורים בספורט מאפשרת הימורים מסוגים שונים על תוצאות משחקי ספורט (טוטו ווינר) וכן מפעילה אתר להימורים באינטרנט.

  בישראל לא נערך מחקר מקיף על הימורים בכלל והימורי בני נוער בפרט. להלן נתונים בנושא שנאספו ממקורות שונים:

  ·לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, משק בית ממוצע הוציא בשנת 2007, 20 ₪ בחודש על הימורים.

  ·לפי נתונים שפורסמו במסמך מרכז המחקר והמידע של הכנסת בשנת 2008, הכנסות מפעל הפיס עמדו על 3.848 מיליארד ₪ בשנת 2007. הכנסות המועצה להימורים בספורט בשנה זאת עמדו על 1.578 מיליארד ₪.

  ·לפי מחקר גישוש שנערך באחרונה על ידי פרופ' רונן שמיר לפי הזמנת המועצה להסדר הימורים בספורט. 31.4% מן המשתתפים דיווחו כי הם נוהגים להשתתף בהגרלות של מפעל הפיס או הטוטו. 45.5% מן המהמרים נוהגים להמר מספר פעמים בשנה, 20.3% פעם בחודש, 19.7% פעם בשבוע ו-4.7% מספר פעמים בשבוע. 15.9% מן הנשאלים דיווחו כי מישהו ממכריהם או בני משפחתם משקיע סכומי כסף גדולים מדי בהגרלות של מפעל הפיס או של הטוטו. כן שאלו החוקרים את הנחקרים האם יש צורך להגביל את גיל ההימורים בישראל. 3.8% מן הנשאלים ידעו להשיב כי קיים חוק בנושא זה, 56% מן הנשאלים סברו כי יש להגביל את גיל ההשתתפות בהימורים לגיל 18 ומעלה ו-5.8% סברו כי יש להגבילו לגיל 16 ומעלה. 

  ·מחקר שנערך בקרב כ-1000 תלמידי בתי ספר על יסודיים בשנת 2005 מצא כי 77.6% מבני הנוער נטלו חלק בהימור כלשהו במהלך השנה שקדמה לעריכת המחקר - 8.1% השתתפו בשבעה סוגי הימורים או יותר. פילוח בני הנוער המהמרים לפי סוג ההימור שבו השתתפו בטבלה שלהלן:


  הגיל הממוצע להתחלת ההשתתפות בהימורים הוא 11.6 שנים. 23.1% מבני הנוער המשתתפים במדגם דיווחו על התנהגות בעייתית כלשהי הקשורה בהימורים, דוגמת פגיעה בתפקוד, פגיעה בקשרים חברתיים, קונפליקטים עם הסביבה ואיבוד שליטה. 5.5% מבני הנוער, שהם 7% מבני הנוער שדיווחו כי הם מהמרים, העידו על ארבע התנהגויות בעייתיות או יותר הקשורות בהימורים והתנהגות ההימורים שלהם מוגדרת כהתנהגות פתולוגית.

  3.2. הימורים בלתי חוקיים

  נוסף על הימורים חוקיים, קיימת בישראל תופעה רחבה של הימורים שאינם חוקיים, ובהם בתי קזינו, בינגו, הימורים באינטרנט, הימורי ספורט, מכונות מזל וקרבות בעלי חיים. להערכת משטרת ישראל המחזור הכספי בענף הוא 10 עד 15 מיליארד ₪ בשנה. ההימורים הבלתי חוקיים הם אחד ממחוללי הפשיעה המשמעותיים במדינה ומהווים ענף כלכלי מרכזי עבור ארגוני הפשיעה, הכרוך בהלבנת הון, בפעילות השוק האפור ובאלימות.

  לדברי המשטרה, בני הנוער הנוטלים חלק בהימורים בלתי חוקיים מעורבים בדרך כלל בהימורים באמצעות משחקי קלפים. משחקים אלו נערכים לרוב במסגרת פעילות חברתית וקבוצתית בבתים ובמקומות בילוי, אך גם בבתי ספר, בהפסקות או מייד עם סיום הלימודים. ברוב המקרים בני הנוער והוריהם אינם מודעים לכך שמדובר בעבירה פלילית.

  לפי נתוני המשטרה בכל שנה מעוכבים בני נוער החשודים בהימורים ובמשחקים אסורים ונפתחים כנגדם תיקים פליליים לבני נוער החשודים בעבירות אלו. להלן נתוני המשטרה בנוגע לתיקים שנפתחו בגין משחקים אסורים והימורים וכתבי אישום שהוגשו בעבירות באלה בשנים 2002 עד 2009:

  תיקים שנפתחו

  תיקים שנפתחו לקטינים

  מתוכם תיקים פליליים

  כתבי אישום כנגד קטינים

  2002

  1385

  19

  12

  -

  2003

  1796

  32

  26

  5

  2004

  1359

  44

  31

  2

  2005

  986

  38

  29

  4

  2006

  1017

  17

  8

  1

  2007

  1119

  21

  9

  -

  2008

  1187

  35

  8

  1

  2009 (עד 16.12.2009)

  1478

  108

  16

  -

  לדברי מר נחום מיכאלי, נציג עמותת "אפשר", בני הנוער משתתפים בהימורים בעיקר כפעילות חברתית, אך הם עלולים להתדרדר גם להימורים בעייתיים יותר ולהתמכרות להימורים. סוגי ההימורים העיקריים שמעורבים בהם בני נוער הם: הימורי ספורט לא-חוקיים ("בטים"), הימורים באינטרנט, מכונות מזל ומשחקי פוקר. לדבריו, פעילות ההימורים מנוהלת לרוב על ידי בני הנוער עצמם, שלעיתים משמשים כשליחים של ארגוני פשיעה.

  4. פרסום הימורים

  החוקים וההוראות המסדירים את שידור הפרסומות ושידורי החסות בערוצי הטלוויזיה והרדיו השונים אינם מטילים מגבלות זמן או תוכן על פרסום הימורים בטלוויזיה או בכל מדיום אחר. הימורים מפורסמים באופן תדיר בכל הערוצים הציבוריים, לרבות ערוצים שבהם אין לשדר פרסומות אלא תשדירי חסות בלבד, והחשיפה לפרסומים מסוג זה גדולה.

  נושא פרסום ההימורים מוסדר רק באמצעות סעיף 5(3) לתקנות הגנת הצרכן (פרסומות המכוונות לקטינים), התשנ"א-1991 הקובע כי אין לעשות פרסומות המכוונות לעודד קטינים להשתתפות בהימורים, במשחקי מזל או בהגרלות, למעט בהגרלות חד פעמיות שאינן למטרות מסחריות. ואכן הגופים המורשים לערוך הימורים אינם פונים בפרסומיהם לבני נוער, אינם משדרים פרסומות בסמוך למשדרים המיועדים ספציפית לילדים או מפרסמים בעיתונים של ילדים ובני נוער. בנוסף נכללת בפרסומים בעיתונות ובאינטרנט אזהרה לפיה ההימורים מתחת לגיל 18 אסורים.

  יש לציין, כי במדינות אחרות שבהן פעילות ההימורים חוקית, בהן אוסטרליה, ארצות הברית ובריטניה, ישנן הגבלות מסוגים שונים על פרסום הימורים.

  בכנסת ה-17 הוגשה על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי הצעת חוק להגבלת פרסומי הימורים והגרלות (תיקוני חקיקה), התשס"ח-2007 שלפיה בערוצי הטלוויזיה והרדיו השונים ישודרו פרסומות להימורים רק אחרי השעה 21:00. ההצעה לא הועלתה להצבעה במליאת הכנסת.

  5.מניעה של הימורים של בני נוער

  בשל מורכבות התופעה של הימורי בני נוער יש צורך בשיתוף פעולה בין הגורמים השונים הפעילים בזירה, בהם משרדי הממשלה, הרשויות המקומיות, גורמי אכיפת החוק והגופים המורשים להפעיל הימורים, על מנת להתמודד עמה. מבדיקת הנושא עולה כי הפעילות של הגופים השונים, הן בתחום הגדלת המודעות של הציבור לסיכונים הכרוכים בהימורים, הן בתחום שיפור הנגישות לטיפול והמודעות לצורך בו, מועטה ביחס להיקף התופעה כפי שהוצגה לעיל. כן נמצא כי שיתוף הפעולה בין הגופים המעורבים בהיבטים שונים של מניעה וטיפול לוקה בחסר.

  5.1.פעילות משרד החינוך

  טיפול משרד החינוך בהימורים מתבצע בשתי רמות: רמת חינוכית ורמה טיפולית-ייעוצית.

  ברמה החינוכית נכלל נושא ההימורים במסגרת תכנית הלימודים "כישורי חיים". לנושא מוקדשים שני שיעורים בלבד בכיתה ח' ובהם מושם דגש על ההשלכות של ההימורים והתמודדות עם דילמות הקשורות בכך. כן מועלה הנושא על ידי מחנכות הכיתה במידה ויש בכך צורך.

  ברמה הטיפולית והייעוצית עוסקות מחנכות הכיתה וצוות יועצי בית הספר בטיפול במקרים של הימורים של תלמידים, זאת הן ברמה קבוצתית והן ברמה פרטנית. אין בהנחיות משרד החינוך הוראות כלשהן הנוגעות להתמודדות עם תופעות של הימורים של תלמידים במסגרת בית הספר או מחוץ לו והטיפול בתופעה נתון כולו בידי צוות בית הספר לפי שיקול דעתו ויכולתו המקצועית.

  לדברי הגב' גליה שחם, מנהלת אגף תכניות סיוע ומניעה, בשירות הפסיכולוגי-ייעוצי במשרד החינוך, הימורים אינם תופעה חברתית נפוצה בקרב תלמידים ומקרים של התמכרויות תלמידים להימורים נדירים מאוד ומלווים במכלול בעיות נוספות של הנער.

  5.2.פעילות המשטרה

  הימורים ומשחקים אסורים בקרב בני נוער מוגדרים על ידי המשטרה כ"עבירות חשיפה" - עבירות ללא מתלונן שעל המשטרה ליזום פעילויות על מנת לחשוף אותן. בין הפעילויות שמקיימת המשטרה לצורך חשיפת עבירות אלה: איסוף מידע מודיעיני, סיורים בשטח ופעילות סמויה.

  במסגרת פעילות המשטרה בנושא זה היא מעכבת וחוקרת בני נוער החשודים בהימורים. לדברי נציגי המשטרה, ברוב המקרים, בני הנוער המעורבים ובני משפחתם אינם מודעים לכך שנעשתה עבירה פלילית ולהשלכות הקשות של ההימורים. בני הנוער המעוכבים על ידי המשטרה מופנים לשירות המבחן לנוער המטפל בו. במקרים קיצוניים מוגשים כתבי אישום כנגד בני הנוער. כאמור, בשנת 2009 נפתחו 16 תיקים פליליים לבני נוער בעברות הימורים ומשחקים אסורים.

  כמו כן, במקומות שבהם התגלתה התופעה מקיימת המשטרה הרצאות בבתי ספר לבני הנוער בשיתוף עם בתי הספר.

  5.3.פעילות ברשויות המקומיות

  אחת העיריות הבודדות שמקיימת פעילות ייעודית בנושא ההימורים היא עיריית הרצליה. לדברי סגנית ראש העירייה הגב' טובה רפאל, בעירייה פועל דירקטוריון למניעת אלימות בני נוער בראשות ראש העירייה בו יושבים כל הגורמים המעורבים בתחום זה. במסגרת הדירקטוריון גובשה תכנית עירונית למניעת הימורים שפועלת בבתי הספר בשנת תש"ע וכוללת פעילויות להגדלת המודעות של אנשי הצוות החינוכי, ההורים והמורים לתופעה, ואמצעים לשיפור שיתוף הפעולה בין הגורמים השונים העוסקים בכך. יחידת הנוער המקומית של המשטרה עומדת בקשר רצוף עם מנהלי בתי הספר בעיר, מעדכנת אותם אודות מעורבות בהימורים של תלמידי בתי הספר, גם מחוץ לשעות הלימודים, ומקיימת הרצאות בנושא זה בתוך בתי הספר לתלמידים ולמורים. תלמידים מהמרים מטופלים על ידי הצוות החינוכי והייעוצי בבתי הספר תוך מעורבות של הורי התלמיד.

  5.4.פעילות הגופים המפעילים הימורים

  הגופים המורשים להפעיל הימורים, מפעל הפיס והמועצה להסדר הימורים בספורט, פועלים על מנת להבטיח כי בני נוער לא יהמרו באמצעותם וכן מקדישים תקציבים לפעילות שמטרתה טיפול בהתמכרות להימורים. עם זאת נטען כי לא נעשה מספיק מאמץ פרסומי על מנת להגדיל את המודעות של הציבור להשלכות ההתמכרות להימורים וכי למרות הפעילות של הגופים המורשים בתחום זה בני הנוער מהמרים בהימורים חוקיים.

  פעילות מפעל הפיס – בהתאם לתיקון לחוק העונשין האוסר על מכירת כרטיסי הגרלה והימורים לקטינים נמנע מפעל הפיס מפעילות שיווק וקידום מכירות בקרב בני-נוער ואיננו פונה לקהל יעד זה באף אחד מפרסומיו. בפרסומי מפעל הפיס בטלוויזיה, בעיתונות ובנקודות המכירה מופיעה אזהרה בנוסח: ההגרלות מיועדות לגיל 18 ומעלה. מכירת כרטיסי ההגרלה של מפעל הפיס מתבצעת באמצעות זכיינים עצמאיים. בהסכם הזיכיון בין מפעל הפיס לזכיינים מחוייב הזכיין להימנע ממכירה לקטינים ולהציג מודעות על איסור מכירה לקטינים במקום בולט. האחריות על ביצוע הוראות אלה חלה על הזכיין. מפעל הפיס בודק את עמידתו של הזכיין בהוראות ההסכם, בהן איסור המכירה לקטינים, באמצעות בקרות סמויות. זאת במיוחד בנקודות שבהן פועלות מכונות "חיש גד אלקטרוני". לפי נתונים שהעביר מפעל הפיס בכל חודש מבוצעות כ-600 בדיקות ברשת ההפצה הכוללת כ-2,300 נקודות מכירה. תחנות ה"חיש-גד" האלקטרוני מבוקרות לפחות אחת לחודש. ראוי לציין כי מפעל הפיס נקט באמצעים אלה גם בטרם קבלת התיקון לחוק העונשין בעניין זה. לדברי מפעל הפיס, מאז החלת החוק בשני מקרים הועלה חשד למכירה לקטין, אך בשניהם התברר כי הקטין לא הימר. במקרה אחד בו התלווה קטין לאביו שרכש כרטיס, נקנס הזכיין וקיבל אזהרה.

  מפעל הפיס מקצה עד 300 אלף ₪ מדי שנה לפעילויות המיועדות למניעת התמכרות להימורים. 225 אלף ₪ מתוכם מועברים לפעילות עמותת "אפשר" ומשמשים לצורך מימון טיפול גמילה מהימורים למכורים שאינם יכולים לשאת בעלות הטיפול ופתיחת קו חם למהמרים ולבני משפחותיהם. עשרות אלפי שקלים נוספים מיועדים להפקת חומרי פרסום והסברה בנושא הסכנות שבהימורים והאיסור למכירות הימורים לבני נוער הזמינים לציבור בנקודות המכירה, במחלקות לשירותים חברתיים ובאתר האינטרנט של מפעל הפיס. יש לציין, כי לפי דוחות מפעל הפיס פדיון מפעל הפיס מהגרלות עמד בשנת 2008 על כ-3.96 מיליארד ₪ והוצאות הארגון על פרסום ושיווק בשנת 2008 לבדה עמדו על למעלה מ-136 מיליון ₪.

  המועצה להסדר ההימורים בספורט – פועלת בהתאם לחוק למניעת הימורי קטינים ולקוד האתי של המועצה. המועצה נמנעת מפרסום המכוון לבני נוער ומשיתוף ילדים ובני נוער בפרסומים השונים ומדגישה את האיסור על הימורי בני נוער בפרסומיה בעיתונות, בתחנות ובאתר האינטרנט של המועצה. בעלי התחנות, שהם קבלני משנה עצמאיים של המועצה מקבלים הדרכה בנושא זה והמועצה מקיימת בקרות סמויות בתחנות על מנת לאכוף את החוק. תחנות שייתפסו מפרות את החוק יוזמנו לשימוע ולאחריו יוחלט על סנקציות בהתאם לחומרת המעשה, עד להשעיה. במועצה נערכות כ-150 בדיקות של תחנות בכל חודש, מאז שנכנס לתוקף החוק האוסר על מכירת הימורים לקטינים, לא נמצאו תחנות שהפרו אותו. כאמור, המועצה מאפשרת הימורים באמצעות אתר האינטרנט של המועצה. על מנת למנוע הימורי בני נוער ההימורים באתר האינטרנט של המועצה מתאפשרים רק לאחר הצגת תעודת זהות וכרטיס אשראי על שם הנרשם. המועצה מאמתת פרטים אלה מול רישומי משרד הפנים ובמידה והיא נתקלת בבעיה היא מטופלת באופן פרטני. המשתמש באתר האינטרנט נדרש גם להצהיר כי הוא מעל גיל 18.

  בנוסף לכך, פועלת המועצה למניעת התמכרות להימורים לטיפול במכורים להימורים באמצעות העמדת קו חם המופעל באמצעות מוקד החברה עבור מהמרים כפייתיים ובני משפחותיהם. מהמרים המתקשרים לקו מופנים במידת הצורך לטיפול בעמותת "אפשר". המועצה העבירה לעמותת "אפשר" לצורך מימון פעילויות הדרכה, מניעה וטיפול סכום של 100,000 ₪ בשנת 2009. בנוסף הקצתה המועצה בשנה זאת 30,000 ₪ לפעילויות הדרכה ופרסום בנושא. כן הוקדשו 20,000 ₪ למימון מחקר גישוש בנושא: "אחריות בהימורים והגרלות: הערכת סיכונים" של פרופ' רונן שמיר מאוניברסיטת תל-אביב שעיקריו הוצגו בפרק שלוש למסמך זה. לדברי פרופ' שמיר כרגע לא מתוכנן המשך למחקר והדבר תלוי בהחלטת המועצה.

  6.טיפול בבני נוער המכורים להימורים

  הטיפול הממשלתי בבני נוער מכורים להימורים נתון בידי משרד הרווחה. לצורך הטיפול במתמכרים פועלות 55 יחידות המטפלות בבני-נוער ברשויות המקומיות וכן ארבעה מרכזי יום לנוער הפועלים בירושלים, רמלה, נצרת עילית ובאר שבע. החל מינואר 2010 יפעלו 25 יחידות נוספות לטיפול בהתמכרויות באמצעות עמותת "אל-סם".

  הפנייה לטיפול נעשית ביוזמת המשפחה או הנער עצמו באמצעות גורמים חינוכיים או טיפוליים בסביבתה הקרובה של המשפחה. המשרד איננו פועל לאתר בני נוער המעורבים בהימורים בכוחות עצמו.

  אין בידי משרד הרווחה נתונים ברורים אודות בני נוער המכורים להימורים המטופלים במסגרת המשרד. לפי נציגי משרד הרווחה, בשרות להתמכרויות מטופלים מדי שנה כ-1,500 בני נוער בשל סוגים שונים של התמכרויות. בני-נוער המטופלים מקבלים טיפול עבור מכלול ההתמכרויות שלהם, בהן גם התמכרות להימורים. אצל כ-20% מבני הנוער המטופלים במסגרת השירות ההתמכרות להימורים היא אחת ממכלול בעיות התמכרות שהם סובלים מהן או הבעיה העיקרית שבשלה הם מטופלים.

  הטיפול בבני הנוער המכורים מתבצע לפי נהלי תקנון עבודה סוציאלית "הנחיות לטיפול בנוער נפגע סמים במסגרת המחלקות לשירותים חברתיים" במגוון אמצעים בהם: טיפול פרטני, התערבויות משפחתיות וטיפולים קבוצתיים, זאת לפי תכנית טיפולית הנבנית לנער לאחר אבחון. משך הטיפול עד שנה וחצי. משרד הרווחה מקצה לטיפול בבני נוער מכורים ככלל כשישה מיליון ₪ בכל שנה, הרשויות המקומיות מוסיפות כ-25% על תקציב זה. לדברי גב' איריס פלורנטין, מנהלת השירות להתמכרויות במשרד הרווחה, המשרד לא נתקל בבעיות של מימון או מכסות בטיפול בבני נוער המכורים להימורים. כאשר אין יחידה ייעודית לנושא זה ברשות המקומית שבה מתגורר הנער, הוא מופנה לטיפול ביחידה ברשות מקומית סמוכה.

  לדברי מר נחום מיכאלי, מנהל האגף להתמכרויות בעמותת "אפשר", המטפלת בהתמכרות להימורים, ההתמכרות להימורים היא מצב המתרחש בהדרגה ולעיתים לוקח זמן רב עד שהוא מתגלה לסביבה ומופנה לטיפול. בשל כך הגעה לטיפול של בני נוער המכורים להימורים נדירה ובכל שנה העמותה מטפלת בחמישה עד שבעה מקרים של בני נוער מכורים להימורים. העמותה מטפלת בבני נוער אלה באופן פרטי ובעת הצורך ניתן סיוע למימון הטיפול על ידי קרנות של הגופים המורשים לערוך הימורים. רוב הצעירים מגיעים לטיפול ביוזמת ההורים, זאת לאחר שכתוצאה מן ההימורים נכנסה המשפחה לחובות. לעיתים, מתנים ההורים את כיסוי החובות בכך שהצעיר יטופל. כן מפעילה העמותה "קו חם" למהמרים ומקיימת פגישות ייעוץ ראשוניות עם מהמרים ובני-משפחותיהם. לעמותה אין נתונים מדויקים אודות מספר בני הנוער הפונים אליה באמצעים אלה. להערכת מר מיכאלי, כ-20 משפחות פונות לעמותה מדי שנה לצורך התייעצות בנוגע לילדיהן המהמרים. בחלק מן המקרים פונות אותן משפחות לטיפול באפיקים פרטיים אחרים. לטענתו ההימורים נגישים ומקובלים בקרב בני הנוער כפי שהם נגישים ומקובלים לכלל הציבור והמודעות לכך שהימורים של בני נוער הם תופעה בעייתית המחייבת טיפול נמוכה מאוד. היקף הפרסום המוקדש לאזהרה מפני הימורים ולתיאור נזקיהם קטן מאוד, זאת במיוחד בהשוואה לתופעות אחרות, דוגמת שימוש באלכוהול וסמים.

  מרכז אלדר לטיפול וגמילה מהתמכרויות הוא אחד הגופים הפרטיים המטפלים בבני נוער המכורים להימורים. לדברי גב' אורית אופיר-אלדר המתמחה בטיפול בהתמכרויות במסגרת המרכז, המרכז מטפל בעשרה עד עשרים נערים המכורים להימורים בכל שנה והם מהווים כ-2% מן המטופלים במקום. פנייה של בני הנוער לטיפול נעשית לרוב ביוזמת ההורים שגילו את ההתמכרות לאחר שהנערים צברו חובות, גנבו כסף מן ההורים ועשו שימוש בכרטיס האשראי שלהם. המודעות של ההורים והמשפחות לתופעה זאת נמוכה מאוד וההגעה לטיפול נעשית רק במקרים קיצוניים ולאחר שנגרם נזק רב לנער ולמשפחתו. בני הנוער המכורים להימורים המטופלים במרכז הם לרוב ללא עבר פלילי והתנהגויות הסיכון שהם מעורבים בהם נובעות מן ההימורים. גב' אלדר מציינת כי שיעור ההצלחה של הטיפול בבני הנוער גבוהים מאוד ורובם ככולם חוזרים למסלול חיים נורמטיבי. זאת לעומת, מהמרים בוגרים, ש-95% מהם החלו להמר בגיל ההתבגרות, שקשה יותר לגמול אותם מהתמכרות זאת. • עדכונים אחרונים

  • 01/01/2019

   סניף חדש בפתח תקוה
  • מרכז אופיר שמח לבשר על פתיחת סניף בפתח תקוה, אם המושבות

  • 14/02/2018

   כל האדם ליצור שינוי
  • מתוך מגזין כוכב.
   לחצו כאן

  • 25/02/2016

   קזינו באילת
  • כתבה מתוך עיתון מעריב בנושא הקזינו לחצו כאן

  • 07/12/2015

   כתבה מתוך עיתון במחנה
  • משחק מכור - כתבה מתוך עיתון במחנה | 3.12.2015
   לקריאה לחצו כאן

  • 15/11/2015

   העיר שלי המכורים הצעירים
  • כתבה חדשה שפורסמה בפורטל הוד השרון, לחצו כאן לקריאה

  • 07/10/2015

   מכת מדינה: המוני בני נוער מהמרים על משחקי כדורגל בווינר. תחקיר
  • מתוך אתר מעריב 2/10/2015
   לחצו לקריאה

  • 17/12/2014

   כתבה חדשה בנושא הימורים באינטרנט
  • יומן עם איילה חסון - ההמונים מתמכרים למסחר בבורסה צפו בסרטון

  • 02/03/2014

   קבוצות מדיטציה ודמיון מודרך
  •  

   חדש

   בכפר סבא - מדיטציה בדמיון מודרך

   דרך למציאת שלווה ואיזון בחיים

    ההרשמה בעיצומה

   מפגש התנסות ללא
   ביום רביעי  24 לאוגוסט.
   לפרטים נוספים לחצו כאן

    

    

    

    

    

  • 16/06/2013

   סדנאת מודעות ברוח האדלריאנית
  • 22/05/2013

   נפתחה קבוצת תמיכה למהמרים
  • 24/01/2013

   מדיטציה בדמיון מודרך
  • נפתחות קבוצות ל,תרגול מדיטציה בדמיון מודרך, 

   מיועד לכל הגילאים. קבוצות קטנות ואינטימיות, מפגשים של שעה וחצי באיזור המרכז.

   לפרטים והרשמה 0528477900 

    קראו עוד

  • 12/12/2012

   גמילה מקניות כפייתיות